Dokumenti

Zapisnik 5. sjednice UO
Zapisnik 4. sjednice UO
Zapisnik 3. sjednice UO
Zapisnik 2. sjednice UO
Zapisnik 1. sjednice UO
Obavijest o plaćanju sudijske takse za 2023. godinu
Kriteriji
Pravila šaha FIDE s ispravkama
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti 2016
Pravilnik o priznanjima i nagrađivanju 2014
Pravilnik o registraciji
Statut
Kalendar takmičenja 2023
Sudije 2023
Odluka o određivanju sudija za 2023. godinu
Zapisnik Skupština Bihać
Uvjerenje o registraciji poreznog obveznika
Obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta prema klasifikaciji djelatnosti