Kontakt

Mobilni broj:

+387 61 387 134

E-mail:

sahovskisavezfederacijebih@gmail.com.

Adresa:

Ramiza Salčina 84