Sudije

Međunarodne sudije:

Budimir Boris

Cvijetinović Milan

Čengić Šemsudin

Ćerim Fahrudin

Kemura Emin

Miralem Mirza

Miskić Sejfudin

Obuća Bajro

Zidanšek Bojan

Sušić Nihad

FIDE sudije:

Borić Muhamed

Duraković Edhem

Hamzić Šefko

Muminović Šemsudin

Pleh Semir

Državne sudije:

Abdić Husnija

Avdić, Ramiz

Arnaut Armin

Bošnjak Damir

Dautović Smail

Dizdarević Emir

Duraković Dino

Faladžić Omer

Habibović Hazim

Hadžić Senad

Halilović Fahrudin

Hasković Salih

Hutinović Halim

Karahmetović, Adnan

Karabegović, Irfan

Korjenić Ešef

Kovačević Željko

Kratina Ibrahim

Mahmutbegović Nadina

Marković Dino

Mešić Almir

Miskić Belmir

Mujkanović Alija

Obad, Andrija

Obarčanin Nijaz

Ohran Nihad

Omerčić Muhamed

Osmanović Kemal

Pilavdžić Hamdija

Radović Zvonko

Višnjić Muharem