Klubovi

Premijer liga Bosne i Hercegovine:

1. ŠK "BOSNA" Sarajevo

3. ŠK "NAPREDAK" Sarajevo

4. ŠK "BJELAŠNICA" Pazarić

6. ŠK "BIHAĆ" Bihać

Prva "A" liga ŠS Federacije Bosne i Hercegovine:

5. ŠK "MLADOST-IMEL" Gnojnica

6. ŠK "MOSTAR" Mostar

7. ŠK "VELIKA KLADUŠA" Velika Kladuša

Prva "B" liga ŠS Federacije Bosne i Hercegovine:

1. TŠK "SLOBODA" Tuzla

2. ŠK "ŽIVINICE" Živinice

3. ŠK "SREBRENIK" Srebrenik

5. ŠK "BUŽIM" Bužim

6. ŠK "BRČKO" Brčko

7. ŠK "LJILJAN" Cazin

8. ŠK "NERETVA" Jablanica

9. ŠK "MAGNUS" Brčko

10. ŠK "BANOVIĆI" Banovići

11. ŠK "MLADOST", Bosanski Petrovac

12. ŠK "ŽELJEZNIČAR", Sarajevo

13. ŠK "DR.DIDO", Sanski Most

14. ŠK "KRIVAJA", Zavidovići

17. ŠK „BH TELECOM“, Sarajevo

18. ŠK "VOGOŠĆA", Vogošća

19. ŠK "ISKRA", Bugojno

21. ŠK "STARI GRAD", Sarajevo

22. ŠK "NERETVA", Vrapčići

23. ŠK "BRČANSKA MALTA", Tuzla

24. ŠK "SAHAT KULA", Gradačac

25. ŠK "LOVAC", Velika Kladuša

26. OŠK „DAMA“, Cazin

27. ŠK „MELDIN-HAJDAREVIĆ“, G.Tuzla

28. ŠK „PROKOSOVIĆI“, Prokosoviči

29. ŠK "AUGUST CESAREC", Sarajevo

30. ŠK "RUDAR-MGM", Kakanj

32. ŠK "VITKOVIĆI", iz Goražda

34. ŠK "MIRSAD CRNKIĆ", iz Bosanske Krupe

33. ŠK "IGMAN", iz Ilidže

35. OŠK "JUNIOR" Sarajevo

36. ŠK "TUŠANJ" Tuzla