Klubovi

Premijer liga Bosne i Hercegovine:

Prva "A" liga ŠS Federacije Bosne i Hercegovine:

Prva "B" liga ŠS Federacije Bosne i Hercegovine:

9. ŠK "MLADOST", Bosanski Petrovac

11. ŠK "DR.DIDO", Sanski Most

15. ŠK "VOGOŠĆA", Vogošća

16. ŠK "ISKRA", Bugojno

18. ŠK "NERETVA", Vrapčići

19. ŠK "SAHAT KULA", Gradačac

20. ŠK "IGMAN", iz Ilidže

22. OŠK "JUNIOR" Sarajevo