Klubovi

Premijer liga Bosne i Hercegovine:

4. ŠK "BJELAŠNICA" Pazarić

6. ŠK "BIHAĆ" Bihać

Prva "A" liga ŠS Federacije Bosne i Hercegovine:

Prva "B" liga ŠS Federacije Bosne i Hercegovine:

9. ŠK "MLADOST", Bosanski Petrovac

11. ŠK "DR.DIDO", Sanski Most

15. ŠK "VOGOŠĆA", Vogošća

18. ŠK "ISKRA", Bugojno

18. ŠK "NERETVA", Vrapčići

19. ŠK "SAHAT KULA", Gradačac

20. ŠK "IGMAN", iz Ilidže

26. OŠK "JUNIOR" Sarajevo

27. ŠK "INZIO-TUŠANJ" Tuzla