OŠK “Doboj Istok” Doboj Istok

OMLADINSKI ŠAHOVSKI KLUB DOBOJ ISTOK

Predsjednik: Hava Avdić

Sekretar: Esad Bećirović

žiro račun kuba: 132-180-2009989542,

Naziv banke: NLB banka

E mail : sahdobojistok@hotmail.com

Kontakt Samir Babić 061371965

Adresa: Trg Alije Izatbegoviça br.7, Klokotnica, Doboj Istok