ŠK “MLADOST-IMEL” Gnojnica

 Predsjednik: Kasim Softić

Potpredsjednik: Smajo Huskić

Sekretar: Refik Tufekčić

Naziv banke: Ziraat banka

Broj žiro računa: još uvijek se radi

E-mail: ck-k.lukavac@hotmail.com

Broj mobitela: +387 62 432 597

Adresa: Gnojnica 42, 75308 Dobošnica

Gnojnica 42, Dobošnica, BiH