OŠK “Akademija-Šampiona” Doboj-Istok

Predsjednik kluba: Almir Mešić

Potpredsjednik kluba: Đula Mešić

Sekretar kluba: Đula Mešić

Broj žiro računa: 1323002021241094

Naziv banke: NLB Banka

Mail: akdsampiona@gmail.com

Kontakt broj: 035 720 100; 035 723 250;

Websitewww.sampion.ba

Adresa: Ul. 109 brigade br. 7,Klokotnica,74207 Doboj Istok