ŠK “Igman” Konjic

Ime kluba: Udruženje građana Šahovski klub „Igman“ Konjic

Predsjednik ŠK „Igman“: Kraljušić Nail

Predsjednik skupštine kluba: Rašid Bajić

Sekretar kluba:  Prim Mulić dr Sulejman:

Naziv banke: UNION banka Konjic

Žiro račun: 1020080000038722

ID broj: 4227276560009

e-mailsulejman.mulic@gmail.com

Kontakt broj: tel 061 285 472; tel 062 286 547

Adresa: Ul. M.Tita b.b Konjic 88400 Konjic;

Ulica Maršala Tita bb, Konjic, BiH