ŠK “BOSNA” Sarajevo

Potpredsjednik kluba: Sretko Žmukić

Naziv banke: Sparkasse banka

Broj žiro računa: 1990490005987663

Broj telefona063264229

E-mail: info@skbosna.ba

Adresa: Pruščakova 21, Sarajevo, 71000

Pruščakova 21, Sarajevo, BiH