ŠK “MAGNUS” Brčko

Predsjednik kluba: Amir Sinanović

Naziv banke: ZirattBank dd Filijala/ produžnica Brčko

Broj žiro računa: 1863010310119980

Broj telefona0603053680

E-mail: bosonabrcko@gmail.com

Adresa: Islahijet br. 4, Brčko-distrik, 76120

Puni naziv kluba: Sportsko društvo “Bosona” Brčko/ Šahovski klub “Magnus” Brčko-distrikt

Islahijet br. 4, Brčko, BiH