ŠK “Bužim” Bužim

Predsjednik kluba: Hazim Mehić

Sekretar: Samir Đulić

Naziv banke: KIB Banka

Broj žiro računa: 1984011050003449

Broj telefona: 061 369 203

E-mail: skbuzim@gmail.com

Adresa: Stari Grad bb, Bužim

Stari grad bb, Bužim, BiH