ŠK “NERETVA” Jablanica

Predsjednik kluba: Mustafa Redžić

Potpredsjednik kluba: Džemal Redžić

Naziv banke: ASA banka

Broj žiro računa: 13467310006894757

Broj telefona061169262

E-mail: muca14@windowslive.com

Adresa: Žrtava Genocida u Srebrenici br. 8, Jablanica 88420