ŠK “MOSTAR” Mostar


Predsjednik kluba: Sead Zekić

Potpredsjednik kluba: Ibrahim Popić

Sekretar kluba: Senad Kosović

Broj žiro računa: 1011500000387866

Naziv banke: PBS NERA

Mail: skmostar1953@gmail.com

Kontakt broj: 061558059

Adresa: Maršala Tita br. 89, Mostar

Maršala Tita br. 89, Mostar, BiH