ŠK “ISKRA”, Stolac

Predsjednik kluba: Anel Šator

Potpredsjednik kluba: Amer Isaković

Sekretar: Mithat Turković

Naziv banke: Uni Credit banka

Broj žiro računa: 3382702250890563

Broj telefona061523203

E-mail: anelsator@gmail.com

Adresa: V.Maceka bb, Stolac

V.Maceka bb, Stolac, BiH