ŠK “Preporod” Zenica

Predsjednik kluba: Mugdin Musić

Predsjednik skupštine:: Jasmin Beširević

Sekretar kluba: Ena Tahirović

Broj žiro računa: 1340100000117490

Naziv banke: ASA banka

Mail: ena.tahirovic10@gmail.com

Kontakt broj: 062499893

Adresa: Školska broj 15, 72000 Zenica

Školska br. 15, Zenica, BiH