ŠK “BJELAŠNICA” Pazarić

Predsjednik kluba: Ahmed Đelilović

Sekretar kluba: Halil Makaš

Broj žiro računa: 3389002209067631

Naziv banke: Uni Credit banka

Kontakt broj: 061 545 212

Adresa: Bjelašnička 76, Pazarić

Bjelašnička 76, Pazarić, BiH