ŠD “Tešanj” Tešanj

Predsjednik kluba: Sead Hafizović

Potpredsjednik kluba: Mesud unkić

Sekretar kluba: Sead Kašibović

Broj žiro računa: 1414155320006183

Naziv banke: BBI dd Sarajevo Banka

Mail: sahovskiklubtesanj@hotmail.com

Kontakt broj: 061267216

Stranica: https://www.facebook.com/sahklubtesanj/

Adresa: Ferhat Begova 1, 74260 Tešanj

Ferhat Begova 1, Tešanj, BiH