TŠK “SLOBODA” Tuzla

Predsjednik kluba: AdnanKarahmetović

Sekretar: Sabahudin Buljubašić

Naziv banke: NLB Banka

Broj žiro računa: 1321000310852998

Website kluba: www.rsdsloboda.ba 

E-mail: tskslobodatuzla@gmail.com

Broj telefona: +385 35 252 370

Adresa: Ulica Maršala Tita br. 70