ŠK “KRIVAJA”, Zavidovići

Predsjednik: Najdan Starčević

Potpredsjednik: Haris Husić

Sekretar: Haris Husić

Naziv banke: ASA banka

Broj žiro računa: 1340300000040074

E-mail: najdar_starcevic@hotmail.com

Adresa: Radnička bb, 72220 Zavidovići

Radnička bb, Zavidovići, BiH