ŠK “Alpong” Sarajevo

Predsjednik kluba: Muharem Višnjić

Potpredsjednik kluba: Amir Hadžović

Sekretar kluba: Mirza Miralem

Broj žiro računa: 3060002986306766

Naziv banke: Addiko Banka

Mail: muharem.v@live.com

Kontakt broj: 063031639 Muharem Višnjić; 061232842 Mirza Miralem: 

Adresa: Trg ZAVNOBiH-a br. 15, Sarajevo

Trg ZAVNOBiH-a br. 15, Sarajevo, BiH