ŠK “Gračanica” Gračanica

Predsjednik kluba: Nihada Okanović

Potpredsjednik kluba: Demir Milkić

Sekretar kluba: Kemal Šišić

Broj žiro računa: 1321800310241858

Naziv banke: NLB Banka

Mail: ahmedgracanica@yahoo.com

Kontakt broj: 061716900

Websitewww.skg.ba

Adresa: 111 Brigade 1 Bkc, 75320 Gračanica

111 Brigade 1 Bkc, Gračanica, BiH