IŠK “BISER” Bužim

Ime i prezime predsjednika: Samir Đulić

Ime i prezime sekretara: Hasan Kovačević

ID broj: 4263928370009

Broj žiro računa: 1610000325350039

E-mail: iskbiserbuzim@gmail.com

Broj mobitela: 061369203

Adresa: Mrazovac 91., 77245 Bužim