RASPIS XXIX Ekipnog Prvenstva ŠSFBiH Za Seniore – Prva “B” Liga

Ekipna Raspisi turnira

1. XXIX ekipno prvenstvo ŠSFBiH za seniore – Prva “B” liga za 2022.godinu održat će se u periodu od 23.08. do 26.08.2022.Organizator prvenstva je ŠSFBiH, tehnički organizator je Šahovski savez Unsko-sanskog kantona, suorganizator je ŠK „Bihać“, iz Bihaća. Domaćin prvenstva je Hotel „Safir“ u Bihaću;

2. Cijena punog pansiona u dvokrevetnoj sobi po danu i osobi iznosi 73,00 KM, a u jednokrevetnoj 85,00 KM..Boravišna taksa i PDV su uključeni u cijenu.Klubovi su dužni izvršiti rezervaciju smještaja najkasnije do 16.08.2022.godine.Rezervacija smještaja na brojeve telefona 037/963-000 ili 061/776-214 (gđa Budimlić Dženana).

3. Uplata pansiona može se izvršiti gotovinom na dan dolaska ili na transakcijski račun Hotela „Safir“, d.o.o.Bihać, br.1414755320037969 nakon traženja predračuna;

4. Pansion počinje sa večerom 23.08.2022.godine, a završava se sa ručkom 26.08.2022.godine;

5. Dolazak i smještaj ekipa predviđen je 23.08.2022. poslije 12,00 sati.Sastanak sudijskog kolegija i kapitena ekipa predviđen je za 23.08.2022. u 16,00 sati, kada će biti usvojen i Pravilnik ovog Prvenstva;

6. Svečano otvaranje Prvenstva održaće se 23.08.2021. u 16,45 sati u Sali za igru;

7. Kotizacija po klubu iznosi 300,00 (tristotine) KM.Klubovi su dužni kotizaciju uplatiti najkasnije do 20.08.2022.godine na račun ŠSFBiH, br. 134-010-0000258334 sa naznakom „za učešće na Prvoj „B“ ligi“;

8. Pravo nastupa imaju slijedeći klubovi: ŠK „Živinice“, Živinice, Doboj-Istok, ŠD „Neretva“, Vrapčići, ŠK „Neretva“, Jablanica, ŠK „Ljiljan“, Cazin, ŠK „Mladost“, Bosanski Petrovac, ŠK „Srebrenik“, iz Srebrenika, ŠK „Brčko“, iz Brčko Distrikta, TŠK „Sloboda“, kadeti, iz Tuzle, ŠK „Inzio-Tušanj“, Tuzla, ŠK „Banovići“, Banovići, ŠK „Magnus“, Brčko distrikt, ŠK „Dr.Dido“, Sanski Most , ŠK „Bužim“, Bužim, ŠK „Željezničar“, Sarajevo, ŠK „Preočica“, Vitez, ŠK „Alpong“, Sarajevo, ŠK „MGM – FARM“, Kakanj, ŠK „Krivaja“, Zavidovići, ŠK „Vareš“, iz Vareša i drugi klubovi, članovi ŠSFBiH, koji ne nastupaju na Prvoj “A” ligi ŠSFBiH za 2022.godinu;

9. Ekipe su obavezne potvrditi nastup na Prvenstvu najkasnije do 16.08.2022. godine na e-mail adresu Saveza: udruzenje_pdp@bih.net.ba ili na telefon 032/425-266 i gdin Miskić Belmir, tel. 062/117-516, E-mail: belmir.miskic@hotmail.com;

10. Svaka ekipa je obavezna ponijeti tri šahovske garniture i tri ispravna digitalna šahovska sata;

11. Igraće se po Bergerovom sistemu od sedam kola sa tempom igre od 90 minuta po igraču za cijelu partiju uz bonifikaciju od po 30 sekundi po potezu počevši od prvog ukoliko nastupi do osam ekipa.Ukoliko nastupi više od osam ekipa igraće se Švajcarski sistem od sedam kola sa istim tempom.Ostale pojedinosti biće regulisane Turnirskim pravilnikom;

12. Prvoplasirana ekipa ulazi u Prvu „A“ ligu ŠSFBiH a prve tri ekipe dobivaju pehar, medalje i diplome;

13. Prvoplasirana ekipa osvaja novčanu nagradu u iznosu od 1.000,00 KM;

14. Pojedinačni rezultati će biti obračunati i prijavljeni FIDE za obračun rejtinga;

15. Prvenstvo će suditi Miskić Belmir, DA i Karabegović Irfan, DA;

16. Svečano proglašenje rezultata i zatvaranje Prvenstva obavit će se najkasnije pola sata po završetku zadnjeg kola;

17. Prva „B“ liga ŠSFBiH igra se na šest ploča.U osnovnom sastavu moguće je prijaviti četiri rezerve.U Prvoj „B“ ligi nije dozvoljen nastup stranaca.Stranac je igrač koji se na FIDE rejting listi ne nalazi pod BiH;

18. – Dvojna registracija u Prvoj “A” šahovskoj ligi ŠSFBiH za 2022. godinu dozvoljena je domaćim igračima do 20 godina starosti.

– Dvojna registracija u Prvoj “A” i Prvoj “B” ligi ŠSFBiH za 2022.godinu dozvoljena je igračima koji se na FIDE rejting listi nalaze pod BiH (najviše jedan igrač) koji su nastupali za jednu od šahovskih ekipa iz ŠSFBiH na Premijer ligi BiH u 2022.godini.Ukoliko se Premijer liga BiH za 2022.godinu ne održi do Prve “A” i Prve “B” lige ŠSFBiH pravo na dvojnu registraciju će ostvariti igrači koji se na FIDE rejting listi nalaze pod BiH (najviše jedan igrač) koji su nastupali za jednu od šahovskih ekipa iz ŠSFBiH na Premijer ligi BiH u 2021.godini;

19. Direktor prvenstva je gdin Karabegović Irfan, tel. 062/649-451;

20. U prostoru za igru strogo će se poštovati naredbe Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH, Kriznog štaba Federacije BiH i Kriznog štaba Unsko-sanskog kantona vezane za epidemiju COVID-19

Predsjednik ŠSFBiH

Šemsudin Čengić, dipl.ing., s.r.