2. online sjednica UO ŠS FBiH

Novosti

Broj: 201/22

 

Zapisnik

 2. sjednice upravnog odbora

 

 

Mjesto održavanja:      16.12.2022. godine; online/viber

Vrijeme održavanja:    20h – 22h 30min

 

Prisutni:

Ø  Ekrem Koso,

Ø  Vahidin Omanović,

Ø  Bajro Obuća,

Ø  Dženan Dautović,

Ø  Haris Gekić,

Ø  Šemsudin Čengić,

Ø  Vedad Šestić,

Ø  Irfan Karabegović,

Ø  Edhem Duraković

 

 

Dnevni red:

 

1.        Pregled angažmana na web stranici Dino Marković

2.        Uvođenje omladinca/žene na 6. ploči u I A i I B ligi

3.        Imenovanje komisija

4.        Odluka o domaćinu Premijer lige

5.        Odluka o domaćinu IA i IB lige

6.        Odluka o organizaciji pojedinačnog prvenstva SSFBiH za 2022. godinu

7.        Ostalo

 

AD 1.

Nakon kraćeg obrazloženja predsjednika jedinstveno je odlučeno da se Dino Marković angažuje (po potrebi) za rad na web stranici i administrativno-tehničke poslove SSFBiH. U tom smislu će biti napravljen ugovor o djelu kojim će biti definisana neto satnica od 10KM/sat.

 

AD 2.

Nakon rasprave velike većine članova UO po ovoj tački odlučeno je da se u IB ligu 2023. na 6. ploču uvede omladinac/žena a u IA ligu od 2024. godine sa tim da će biti urađena naknadna dodatna analiza nakon lige u 2023. godini. Uz jedan suzdržan glas ova tačka je usvojena.

 

2. tačka: Većinom glasova odlučeno je da u Prvoj B ligi za 2023. godinu igra i 1 omladinac – 1 suzdržan.

 

 

 

AD 3.

Dogovoreni su sljedeći članovu za komisije:

 

a) Sudijska komisija:

1. Mirza Miralem

2. Boris Budimir

3. Bajro Obuća

 

b) Kadetski šah:

1. Almir Mešić

2. Goran Trkulja

3. Alija Nurkić

 

c) Komisija za statut:

1. Husnija Abdić

2. Irfan Karabegović

3. Mirza Miralem

 

Zbog bolje operativnosti UO će naknadno odlučiti da li će poslove iz nadležnosti takmičarske komisije “pripojiti” sudijskoj ili će naknadno biti određeni članovi ove komisije.

 

AD 4.

Dogovoreno je da se napravi raspis ponude za domaćina Premijer lige Bosne i Hercegovine koja će biti  postavljena na web stranicu saveza kao javni poziv. Rok za postavljanje je  do 10.01.2023. godine.

 

AD 5.

Dogovoreno je da Goražde dostavi pismo namjere za organizaciju Prve A i Prve B lige ŠS FBiH do 10.01.2023. godine.

 

AD 6.

Očekuje se izjašnjenje ŠS ZE-DO kantona a u vezi organizacije Pojedinačnog seniorskog prvenstva ŠS FBiH. Odgovorna osoba je Vedad Šestić a rok je 10.01.2023. godine.

 

AD 7.

ü  Obzirom da je Halim Hutinović pronašao dodatni poslovni angažman i da neće biti u stanju aktivno učestvovati u administrativno-tehničkom pružanju podrške (sekretarski poslovi) dogovoreno je da te poslove preuzme Dino Marković.

ü  Kantonalni savez ZE-DO kantona će poslati koordinatora u Tešanj kako bi se još jednom sagledale mogućnosti održavanja kadetskog i juniorskog prvenstva ŠSFBiH

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Predsjednik UO ŠS FBiH

 

                                                                                                                        Ekrem Koso

Zapisnik sa Skupštine ima i u dokumentovanom obliku: