RASPIS XVI MEĐUNARODNI ŠAHOVSKI TURNIR “GORAŽDE 2023”

Raspisi turnira

Organizator: Šahovski klub “Goražde”, Goražde

Mjesto i vrijeme odigravanja: Goražde, Kongresna sala Hotela „Behar“ Goražde, 14 – 17. septembar 2023. godine

Pravo sudjelovanja: Šahisti/šahistkinje iz zemlje i inostranstva sa rejtingom FIDE 2300 i manjim, kao i  svi šahisti/šahistkinje bez rejtinga FIDE sa FIDE ID brojem

Sistem takmičenja: Švajcarski sistem, 7 kola, zajednički turnir za šahiste i šahistkinje

Tempo igre: 90 minuta po igraču uz dodatak od po 30 sekundi za svaki odigrani potez počev od prvog. Dopušteno kašnjenje na partiju je 60 minuta.
Turnir će biti prijavljen za rejtingovanje kod FIDE.

Nagradni fond: 3.000,00 KM

Redovne nagrade (2.000,00 KM): I – 500,00 KM, II – 400,00 KM, III – 300,00 KM, IV – 200,00 KM, V – VI – 150,00 KM, VII – VIII – 100,00 KM, IX – X – 50,00 KM.

Specijalne nagrade (1.000,00 KM): Najbolje plasirani šahista ili šahistkinja (2003. godište ili mlađi/a) 100 KM; Najbolje plasirani šahista ili šahistkinja (2005. godište ili mlađi/a) 50 KM; Najbolje plasirani šahista ili šahistkinja (2007. godište ili mlađi/a) 50 KM; Najbolje plasirani šahista ili šahistkinja (2009. godište ili mlađi/a) 50 KM; najbolje plasirani šahista ili šahistkinja (1958. godište ili stariji/a) 100 KM; najbolje plasirani šahisti ili šahistkinje rejtinga FIDE od 0-2000 150 KM, 100 KM i 50 KM, najbolje plasirani članovi Šahovskog kluba „Goražde“ 150 KM, 100 KM, 50 KM i 50 KMNagrade nisu kumulativne. U slučaju osvajanja nagrade po dva osnova, igraču pripada redovna nagrada, ukoliko je veća ili jednaka specijalnoj. Pobjedniku turnira pripada i pehar u trajno vlasništvo. Nagrade igračima će biti isplaćene isključivo putem bankovnih transakcionih računa najkasnije 10 (deset) dana po završetku turnira.

Upisnina: 30,00 KM (za mlađe od 20 godina 10,00  KM). Plaćanja upisnine su oslobođeni: članovi Šahovskog kluba „Goražde“, Šahovskog kluba „Vitkovići“ i Šahovskog kluba „INGSMA“. Upisnina se uplaćuje na transakcioni račun Šahovskog kluba “Goražde” broj: 1610300002370094 ili neposredno prije početka turnira. Svaki učesnik dužan je ponijeti šahovsku garnituru standardnih dimenzija i elektronski šahovski sat.

Turnirski program: Prijave do četvrtka, 14. septembra 2023. godine do 16:30 sati.

Svečano otvaranje u četvrtak, 14.09.2023 u 16:30 sati. Prvo kolo u četvrtak, 14.09.2023 u 17:00 sati. Drugo kolo u petak, 15.09.2023 u 09:30 sati a treće kolo istog dana u 16:00 sati. Četvrto kolo u subotu, 16.09.2023 u 09:30 sati a peto kolo istog dana u 16:00 sati. Šesto kolo u nedjelju, 17.09.2023 u 09:00 sati a posljednje 7 (sedmo) kolo istog dana sa početkom u 14:00 sati. Šahisti/šahistkinje će imati pravo da u prva tri kola traže da najviše jednom ne budu parovani – bye (za taj BYE će dobiti pola poena).

Zatvaranje turnira i proglašenje najboljih u nedjelju, 17.09.2023. godine neposredno nakon završetka posljednjeg sedmog kola (orjentaciono oko 18:30 sati). 

Detaljnije pojedinosti turnira biće regulisane Turnirskim pravilnikom (Organizator zadržava pravo izmjene raspisa turnira).

Prijave i informacije:
Šahovski klub „Goražde“ mob. + 387 (0)60 319 46 21; Bajro Obuća, mob. + 387 (0)61 206 616 ili e-mail: sah.klub.gorazde@gmail.com

Smještaj: Kontakt mob. + 387 (0)61 700 245 Jasmin Sadiković (direktor Turnira)
Šahovski klub “Goražde” Goražde