RASPIS Grand Prix liga ZE-DO kantona u šahu

bitno Raspisi turnira

Organizator turnira je ŠK “Čelik“ Zenica.  Liga ZE-DO kantona u šahu se sastoji od 12 povezanih turnira, koji se igraju svaki mjesec po jedan turnir, i to:

januar 2024. godine                nedjelja 21.01.2024. godine

februar 2024. godine               nedjelja 25.02.2024. godine

mart 2024. godine                   nedjelja 24.03.2024. godine

april 2024. godine                   nedjelja 21.04.2024. godine

maj 2024. godine                    nedjelja 19.05.2024. godine

juni 2024. godine                    nedjelja 23.06.2024. godine

juli 2024. godine                     nedjelja 21.07.2024. godine

avgust 2024. godine                nedjelja 25.08.2024. godine

septembar 2024. godine          nedjelja 22.09.2024. godine

oktobar 2024. godine              nedjelja 20.10.2024. godine

novembar 2024. godine          nedjelja 24.11.2024. godine

decembar 2024. godine           nedjelja 15.12.2024. godine

uz napomenu da, zbog poštivanja termina tradicionalnih turnira, koji traju više godina, i sportskog respekta prema organizatorima tih takmičenja, Organizator zadržava pravo izmjene termina. Za termin svakog pojedinačnog mjesečnog turnira, Organizator će objaviti raspis, izuzev za januarski, za koji važi ovaj raspis.

Mjesto održavanja svih turnira je Šahovski dom Zenica, Ulica Školska broj 15. Prijave igrača primaju se do 10:30, a prvo kolo počinje za svaki turnir u 11:00 sati.

Igrat će se 9 kola po Švicarskom sistemu, uz kompjutersko parovanje. Turnir će se rejtingovati za internu kantonalnu rapid rejting listu, na način da će se svakom igraču, koji prvi put igra turnir, upisati blitz rejting kod FIDE (ukoliko ga ima). Po završetku pojedinačnog turnira će se vršiti ručno unošenje promjena rejtinga, što će predstavljati blitz rejting listu ZE-DO kantona, koji će važiti za ligu. Ukoliko igrač nema rejting, izaći će na rejting listu putem perfomansa kojeg ostvari na pojedinačnom mjesečnom turniru.

Tempo igre je 5 minuta + 3 sekunde po igraču i važe pravila FIDE za brzopotezni šah.

Upisnina na turnir iznosi 5,0 KM ili 50,0 KM u januaru za svih 12 turnira. Pravo nastupa na turnirima imaju svi igrači koji su članovi kluba koji pripada Šahovskom savezu ZE-DO kantona ili igrači koji imaju CIPS iz bilo koje općine sa ZE-DO kantona, uz uslov da moraju biti na rejting listi Bosne i Hercegovine.

Ukupan nagradni fond, koji će se uručiti na posljednjem turniru u kalendarskoj godini, u mjesecu decembru, iznosi 3.000,0 (tri hiljade) KM, i to:

  1. mjesto 1.000,00 KM
  2. mjesto   800,00 KM
  3. mjesto   600,00 KM
  4. mjesto   400,00 KM
  5. mjesto   200,00 KM

Nagrade su kumulativne i ne isplaćuju se nakon svakog turnira. Osvojeni bodovi sa pojedinačnih turnira se sabiru, a pobjednik lige je igrač koji sakupi najviše turnir-bodova. Turnir-bodovi se dobijaju prema osvojenom mjestu na pojedinačnom mjesečnom turniru. Maksimalan učinak je 240 turnir-bodova.

Prvo mjesto                   20 bodova

Drugo mjesto                 18 bodova

Treće mjesto                  16 bodova

Četvrto mjesto               14 bodova

Peto mjesto                    12 bodova

Šesto mjesto                  10 bodova

Sedmo mjesto                  8 bodova

Osmo mjesto                    6 bodova

Deveto mjesto                 4 boda

Deseto mjesto                 2 boda

Igrač koji nakon odigranih 12 turnira sakupi najviše bodova je pobjednik Lige ZE-DO kantona za 2024. godinu. Ukoliko dva ili više igrača sakupe isti broj turnir-bodova, odlučuje broj bodova po pojedinačnim mjesečnim turnirima, zbog čega je obavezno da svaki pojedinačni mjesečni turnir ima 9 kola i Švicarski sistem, kako bi broj bodova po pojedinačnim turnirima bio uporediv, u slučaju istog broja turnir-bodova i diobe mjesta. Ukoliko je i on isti, sljedeći kriterij je veći broj osvojenih prvih mjesta na pojedinačnim turnirima. Ukoliko igrači koji dijele mjesto, nemaju nijedno prvo mjesto sa pojedinačnog turnira, po dodatnom kriteriju, prednost ima igrač koji je osvojio više boljih plasmana na pojedinačnim turnirima.

Svaki igrač je dužan ponijeti ispravan šahovski sat i šahovsku garnituru, propisanih dimenzija.

Organizator će za sve učesnike obezbjediti osvježavajuće piće i kafu tokom turnira.

Molimo igrače za blagovremene prijave zbog ograničenosti kapaciteta prostora za igru.

Organizator zadržava pravo dopune Raspisa turnira.

Sve informacije na broj:

061 475 505    Vedad Šestić               direktor Turnira

062 117 516    Miskić Belmir             sudija

Organizator

ŠAHOVSKI SAVEZ ZE-DO KANTONA