RASPIS ŠAHOVSKOG TURNIRA POVODOM DANA GRAČANICE ZA 2024. GODINU

bitno Raspisi turnira
Mjesto igranja: Terasa Osman kapetanove medrese u slučaju kiše BKC Gračanica
Datum i vrijeme: 02.06.2024. godine sa početkom u 11,00 časova
Tempo igre: 7+3
Kotizacija: 10,00 KM
Nagradni fond:  1.360,00 KM
Redovne nagrade: 1.210,00 KM
  1. mjesto 300,00 KM
  2. mjesto 250,00 KM
  3. mjesto 200,00 KM
  4. mjesto 150,00 KM
  5. mjesto 100,00 KM
  6. mjesto  70,00 KM
  7. mjesto  50,00 KM
  8. mjesto  40,00 KM
  9. mjesto  30,00 KM
  10. mjesto  20,00 KM

Specijalne nagrade: 150,00 KM.

Najuspješniji kadet do 18 godina: 50,00 KM
Najuspješnija kadetkinja do 16 godina: 50,00 KM
Najuspješniji domaći igrač: 50,00 KM
Kotizaciju ne plaćaju velemajstori i kadeti.
Turnir će se rejtingovati kod FIDE za Blitz rejting listu.
Prijave kod glavnog sudije, NA Halima Hutinovića, do subote 01.06.2024. godine na mobilni broj: +38761987469 ili na E-mail: h.hutinovic@live.com 
Broj učesnika ograničen zbog kapaciteta.
ORGANIZATOR