Raspis svjetskog kadetskog prvenstva u Italiji, Montesilvano za grupe: 14, 16 i 18 godina, 12. do 25. novembar

Raspisi turnira
 1. POZIV

Organizatori, Svjetska Šahovska Federacija FIDE i Šahovski Savez Italije zajedno s UniChess, i Le Due Torri srl and ASD Fischer Chieti, pozivaju sve nacionalne šahovske federacije članice FIDE da sudjeluju na svjetskom prvenstvu za mlade 2023. Datum održavanja je od 12. novembra (dolazak) do 25. novembra (odlazak).

 1. SUDJELOVANJE

2.1. Svaka nacionalna federacija može prijaviti jednog pozvanog igrača za svaku kategoriju (do 14, 16, 18 godina, otvorena i ženska grupa). Organizator poziva ukupno 6 igrača plus jednu prateću osobu (kapiten/trener sa važećom FIDE trenerskom licencom). Da bi igrač nastupio u određenoj kategoriji ne smije napuniti 14, 16 ili 18 prije 1. januara 2023.

2.2. Igrači koji su osvojili jedno od prva 3 mjesta na prethodnom svjetskom prvenstvu do 14, 16, 18, i prošlogodišnji prvaci Kontinentalnih prvenstava za mlade, imaju pravo nastupiti na Prvenstvu svijeta za mlade u odgovarajućoj kategoriji, ili višoj ako je došlo do situacije iz člana 2.1. Takvi igrači će se također smatrati pozvanim igračima i moraju biti prijavljeni od strane nacionalne federacije.

2.3. Igrači, koji se ne smatraju pozvanim igračima, smatraju se dodatnim igračima. Sve ostale osobe, koje nisu igrači ili oficijelna pratnja, smatraju se pratećim osobama. Svaka nacionalna federacija je odgovorna za sve troškove svojih dodatnih igrača i pratećih osoba.

2.4. Kako bi se pripremili adekvatni turnirski uvjeti, federacije moraju ispuniti i predati službeni online registracijski formular organizatorima do srijede, 20. septembra 2023. Nakon ovog roka, igrači ne mogu biti prijavljeni kao pozvani igrači. Daljnje prijave neće biti prihvaćene, ili će se naplatiti dodatna taksa od 80€ (eura) po igraču po pravilima FIDE.

 1. FIDE TAKSE ZA SUDJELOVANJE

Sukladno FIDE propisima, naplaćuje se po 70€ za svakog pozvanog igrača i po 140€ za svakog dodatnog igrača FIDE takse za sudjelovanje prije početka turnira.

Nacionalne federacije moraju uplatiti ove svote direktno na bankovni račun FIDE ili će FIDE naplatiti takse s računa nacionalne federacije.

 1. PRIJAVA I PUTOVANJE

4.1. Svaki igrač (pozvani ili dodatni) i svaka prateća osoba mora uplatiti organizatoru svotu od 100€ u trenutku prijave do 20. septembra 2023. Ova taksa je obavezna i predstavlja potvrdu učešća, u suprotnom će prijava biti nevaljana i neće se prihvatiti.

4.2. Igrači, prateće osobe i dodatne osobe će dobiti akreditacije i značke te besplatan prijevoz na oficijelne dane dolaska i odlaska do Pescara aerodroma, Pescara autobusne ili željezničke stanice. Transferi za igrače, prateće osobe i dodatne osobe na oficijelne dane dolaska i odlaska od aerodroma u Rimu ili Bolonji (Italija) do hotela će se naplatiti 80€ po osobi za oba smjera.

4.3. Rok za prijave je 20. septembar 2023. Nakon ovog datuma, organizator ima pravo odbiti zakašnjele prijave ili, ako je moguće, naplatiti penale od 80€ sudionicima za svaku zakašnjelu prijavu.

4.4. Federacije trebaju prijaviti pozvane igrače i prateće osobe do gore spomenutog roka 20. septembra 2023. Nakon ovog datuma svi igrači i njihove prijave će se tretirati kao da su dodatni igrači.

4.5. Svaka prijava mora sadržavati federaciju, FIDE ID, prezime, ime, vrstu smještaja, datume dolaska/odlaska i broj pasoša za svakog igrača i prateću osobu. Također mora sadržavati ime, detalje i mobilni broj i email vođe delegacije. Nepotpune prijave se neće prihvatiti.

4.6. Svi putni troškovi moraju biti plaćeni od strane sudionika ili njihovih federacija. Samo članovi federacije FIDE (ne suspendirani) mogu poslati registracijski formular.

4.7. Igrač koji je prijavljen u nižoj kategoriji zbog greške u prijavljivanju svog datuma rođenja će biti suspendiran dok se ne ispravi greška.

 1. FIDE TEHNIČKE OSOBE

5.1. Glavni sudac će biti određen pravovremeno.

5.2. FIDE tehnički delegati će biti najavljeni pravovremeno.

 1. OSTALA PRAVILA

6.1. Vrsta sata: DGT 3000 i DGT 2010

6.2. Pravila oblačenja: Po FIDE normama

6.3. Elektronički uređaji, ručni satovi i kemijske: mobiteli, elektroničke naprave, i svaki drugi izvor radio frekvencije (osim autorizovanih uređaja od strane glavnog sudca za medicinske svrhe) , ručni satovi (sve vrste ručnih satova) i osobne kemijske su zabranjeni u dvorani za igru.

 1. INFORMACIJE O VIZAMA

7.1. Oni koji trebaju vizu, trebaju poslati svoje podatke ne kasnije od 20. septembra 2023.

7.2. Kako bi se započeo proces za dobivanje vize, svaka federacija mora: a. zatražiti registracijski formular putem emaila od organizacijskog odbora b. ispuniti ga i poslati emailom organizacijskom odboru zajedno sa skeniranim pasošima sudionika (koji važe preko 6 mjeseci) u pdf formatu c. uplatiti registracijske takse na način na koji će im organizacijski odbor reći d. istovremeno s prijavom za turnir uplatiti i rezervaciju za hotel (ako postoje takse)

7.3. Organizatori će pomoći u procesu dobijanja viza prema nacionalnim zakonima tek nakon svih pred uplata.

7.4. Organizatori nisu odgovorni ako italijanske konzularne vlasti odbiju izdati vizu zbog javnog reda i/ili ne ispunjenja svih kriterija za dobivanje italijanske vize.

 1. UPLATE

8.1. Prijave moraju biti predane u registracijskom formularu do 20. septembra 2023.

8.2. Prilikom prijave (do 20. septembra 2023.) registracijska taksa od 100€ i minimalno 50% preduplata za hotel treba biti uplaćeno na bankovni račun organizatora.

Vlasnik računa: UniChess SSDRL
Adresa vlasnika računa: Via G. Dottori 90, 06132 Perugia (PG) – Italy
VAT Broj: IT03649350547
IBAN broj računa: IT 65 03440 38420 000000217100 (payments in Euro)
Ime i adresa banke: Banco Desio e della Brianza, Via Tiberina 06053 Deruta (PG) – Italy
BIC/SWIFT kod: BDBDIT22

8.3. Takse za kasnu prijavu, odustajanje ili ne pojavljivanje će biti naplaćene sukladno FIDE propisima:

8.3.1. Prijave nakon završnog roka: Dvostruka predviđena taksa za sudjelovanje.

8.3.2. Odustajanje nakon predane prijave: Dvostruka predviđena taksa za sudjelovanje i cijena jednog noćenja u hotelu.

8.3.3. Ne pojavljivanje nakon prijave:  Dvostruka predviđena taksa za sudjelovanje i cijena dva noćenja u hotelu.

8.4. Svaka nacionalna federacija će dobiti fakture od organizatora. Kada se potvrde uplate, organizatori će poslati federacijama sudionicama konfirmacije hotelskih rezervacija. Potvrđene prijave će se nakon toga pojaviti na oficijelnoj stranici i ChessResultsu, gdje federacije mogu svakodnevno provjeriti statuse igrača.

8.5. Sve uplate moraju biti finalizirane do dolaska. Igrači neće biti parovani dok se ne obavi transfer svih uplata i taksi organizatorima.

 1. SALA ZA IGRU, SLUŽBENI HOTELI

Sala za igru je Kongresni centar Pala Dean Martin, Via Aldo Moro, Montesilvano (PE) – Italija

9.1. Oficijelni hoteli turnira i cijene za dodatne igrače i prateće osobe su, po osobi, puni pansion, 3 obroka/dan:

3* 3* superior 4*
Single room 99.00 € 105.00 € 110.00 €
Double room 81.00 € 85.00 € 88.00 €
Triple room 76.00 € 79.00 € 85.00 €
Family room (4 people) 69.00 € 73.00 € 79.00 €

 

Cijene su po osobi po danu.

Sala za igru je udaljena minut hoda od oficijelnih hotela.

9.2. Pozvani igrači i vođe delegacija svake federacije imaju besplatan smještaj s punim pansionom od 12. novembra (dan dolaska, večera) do 25. novembra (ručak, dan odlaska).

9.3. Ako federacija ne pošalje igrača u određenoj kategoriji, ne mogu zamijeniti to pravo za igrača u drugoj kategoriji.

9.4. Sukladno FIDE pravilima, svi igrači i prateće osobe moraju biti smješteni u oficijelnim hotelima turnira. Rezervacije su moguće samo putem procedura opisanih u člancima 8.1. do 8.4.

9.5. Svaka delegacija će rasporediti svoju delegaciju u jednake proporcije dvokrevetnih soba.

9.6. Ako bude potrebno, konačnu distribuciju hotelskih soba će odlučiti organizacijski odbor.

9.7. Gore spomenute cijene će biti važeće i dva dana prije i nakon turnira kako bi se osigurali jednaki uvjeti za sudionike i njihove pratnje.

 1. TEHNIČKA PRAVILA

10.1. Turnir će se igrati po švicarskog sistemu u 11 kola. Nacionalni poredci se neće uzeti u obzir za parovanje.Tempo igre će biti u skladu s FIDE propisima: 90 minuta za prvih 40 poteza plus 30 minuta, te dodatak od 30 sekundi po potezu, počevši od prvog. Dozvoljeno kašnjenje je 15 minuta.

10.2. Dodatni kriteriji: a) partije između igrača s istim brojem bodova (jedino ako su svi izjednačeni igrači igrali međusobno), b) Skraćeni Buchholz 1, c) Buchholz, d) Sonneborg, e) veći broj pobjeda, f) prosječan rejting protivnika ARO

10.3. Nije dozvoljena ponuda remija prije nego što oba igrača odigraju 30 poteza, bez saglasnosti sudije. Turnir se igra po pravilima FIDE.

10.4. FIDE oficijelne osobe će biti imenovane naknadno.

10.5. Direktne titule koje pobjednici mogu osvojiti sukladno rejting kriterijima za direktne titule dodjeljuju se po FIDE propisima:

https://handbook.fide.com/chapter/B01DirectTitles2017

10.6. FIDE norme za ovre the board titule su također moguće za igrače na osnovu njihovog performansa i titula/rejtinga protivnika po FIDE propisima.

10.7. FIDE mjere protiv varanja će biti provođene tijekom prvenstva.

 1. ŽALBE I ODBOR ZA ŽALBE

11.1. Žalbe na odluke glavnog sudije ili njegovih pomoćnika moraju biti predane u pisanoj formi predsjedniku žalbenog odbora u roku od 30 minuta nakon završetka partije. Uz žalbu se treba uplatit i 200€ kao depozit. Depozit treba predati predsjedniku žalbenog odbora. Ako se žalba uvaži, iznos će se odmah vratiti. U slučaju da se žalba odbije, depozit će se predati FIDE.

11.2. Odbor za žalbe će biti imenovan naknadno.

 1. SATNICA TURNIRA
Dan
12/11 Dolazak
13/11 09:30 Tehnička konferencija
13:30 Otvaranje
15:00 1.       kolo
14/11 15:00 2.       kolo
15/11 15:00 3.       kolo
16/11 15:00 4.       kolo
17/11 15:00 5.       kolo
18/11 15:00 6.       kolo
19/11 Slobodan dan
20/11 15:00 7.       kolo
21/11 15:00 8.       kolo
22/11 15:00 9.       kolo
23/11 15:00 10.   kolo
24/11 15:00 11.   kolo
21:30* Proglašenje
25/11 Odlazak

*Proglašenje može biti pomjereno ovisno o završetku zadnjeg kola.

 1. SIGURNOST

Sve delegacije trebaju se držati određenih sigurnosnih propisa. Svaka nacionalna federacije je odgovorna za svoje delegacije uključujući moguće nanesene štete.

 1. MEDIJI I INFORMACIJE

Objave medija, fotografije, videi, izabrane partije u pgn formatu, i osnovne informacije će biti dijeljene dnevno putem Telegram kanala i oficijelne stranice.

 1. NAGRADE

15.1. Tri najuspješnije federacije, po poretku medalja skupljenih u svim kategorijama, će dobiti pehar. Za prvo mjesto će se uzeti u obzir broj zlatnih medalja. U slučaju dijeljenja mjesta, u obzir se uzima broj srebrenih medalja, a u ponovnom dijeljenju broj bronzanih medalja. Ako je i dalje jednak broj, zbrojit će se bodovi osvajača medalja.

15.2. Prva tri mjesta u svakoj kategoriji će dobiti pehare, medalje. Svi pobjednici će dobiti nagrade i posebne diplome. Nagradni fond je 10.000 Eura u predmetima i poklonima.

15.3. Svi igrači će dobiti certifikate za sudjelovanje i majice.

15.4. Sudjelovanje na turniru i bitnim ceremonijama će biti u skladu sa propisima zdravstva i sigurnosti.

 1. DODATNI SADRŽAJI

16.1. Sukladno FIDE smjernicama, naknadno će biti najavljeni seminari za Fide sudije, Fide trenere i internacionalne organizatore.

 1. KONTAKT

Oficijelna stranica:

https://worldyouth2023.fide.com

Email: worldyouth2023@fide.com

Facebook: https://www.facebook.com/WorldYouth2023/

Direktor turnira:

IO Roberto Mogranzini

Mobitel/WhatsApp: +393297954623 Gđa. Nadia Ottavi (radno vrijeme Pon-Pet 9-17 Rimsko vrijeme)

 

Link originalnog raspisa možete preuzeti klikom OVDJE