RASPIS 60. MEĐUNARODNOG ŠAHOVSKOG FESTIVALA „SARAJEVO 2023“

Raspisi turnira

Organizator: Šahovski klub „Sarajevo“

Povod: Obilježavanje 6.aprila – Dana grada Sarajeva

Pokrovitelj: Grad Sarajevo

Pravo učešća: Svi zainteresirani šahisti iz BiH i inostranstva.

Maksimalan broj učesnika je 120, a prednost imaju oni koji se blagovremeno prijave

Vrijeme održavanja: 06.05.2023.godine sa početkom u 10,00 sati

Mjesto održavanja: Dom oružanih snaga BiH, Zelenih beretki 2, Sarajevo

Sistem takmičenja: Švicarski, 9. kola

Tempo igre je 12 minuta po igraču + 3 sec po potezu, a  primjenjivat će se Pravila FIDE za Rapid šah

Turnir će se prijaviti za FIDE Rapid rejting listu

Direktor turnira: Gdin Dževdet Dautbegović

Sudije turnira: IA Mirza Miralem, glavni sudija

NA Muharem Višnjić, zamjenik glavnog sudije

NA Dario Kureš, pomoćnik glavnog sudije za parovanje

Nagradni fond: 3.000 KM

REDOVNE NAGRADE: 2.000 KM

Osvojeno mjesto Iznos u KM
1. 600
2. 450
3. 300
4. 200
5. 100
6. 90
7. 80
8. 70
9. 60
10. 50

 

POSEBNE  NAGRADE: 1.000 KM

Kriterij Iznos u KM
Najuspješniji igrači sa rejtingom do 1800 ELO 1.     100

2.     80

3.     50

Najuspješniji igrači sa rejtingom do

2000 ELO

1.     100

2.     80

3.     50

Najuspješniji igrači sa rejtingom do

2200 ELO

1.     100

2.     80

3.     50

Najuspješniji igrač bez rejtinga 50
Najuspješnija šahistkinja 50
Najuspješniji kadet (2005. i mlađi) 50
Najuspješniji veteran (1958. i stariji) 50
Najuspješniji igrač ŠK Sarajevo 60
Igrač plasiran na 60. mjesto 50

 

Kotizacija: 20 KM. Kotizacije su oslobođeni nosioci titule VM.

Uplata se može izvršiti na transakcijski račun ŠK „Sarajevo“ broj: 3389002201214511 ili u gotovini na dan takmičenja.

Napomena: Svi igrači su obavezni donijeti ispravan elektronski šahovski sat

Kontakt i prijave: Mirza Miralem, tel/viber 061 232842,

E-mail: sksarajevo1904@gmail.com

ORGANIZATOR