JAVNI POZIV – ORGANIZACIJA PRVE A I PRVE B LIGE ŠS FBIH ZA 2023. GODINU

Novosti Skupština

Javni poziv oko organizacije šahovskih Prve A i Prve B lige ŠSFBiH za 2023. Datum objave je 14.01.2023. godine, a rok je da 27.01.2023. godinne (petak).

Potrebno je popuniti sljedeći dokument, te poslati na mail: sahovskisavezfederacijebih@gmail.com

Dokument: