Raspis XXIX pojedinačno otvoreno kadetsko i juniorsko prvenstvo ŠSFBiH za 2023.godinu

Pojedinačna Raspisi turnira

Broj: 41/23

Sarajevo: 21.02.2023. godine

 

ŠAHOVSKI SAVEZI KANTONA

R A S P I S

XXIX pojedinačnog otvorenog kadetskog i juniorskog prvenstva ŠSFBiH za 2023. godinu

 

 1. XXIX pojedinačno otvoreno kadetsko prvenstvo ŠSFBiH za 2023.godinu (kategorije do 8, 10,12, 14, 16 i 18 godina), te juniorsko prvenstvo ŠSFBiH (do 20 godina) u muškoj i ženskoj konkurenciji, održat će se u Tešnju, u vremenu od 27.04. – 30.04.2023. godine;
 2. Organizator je ŠSFBiH, tehnički organizator je Šahovsko društvo „Tešanj“ iz Tešnja;
 3. Pansion za učesnike i pratioce osiguran je u ­­­­­­­­Motelu „Plavi“, Jelah, Motel „Mračaj“, Jelah 032/663-236, Hotel „AA“, Jelah 032/663-609. Cijena punog pansiona iznosi 65,00 KM. Rezervaciju smještaja izvršiti najkasnije do 26.04.2023. do 14,00 sati. Prijava učesnika najkasnije do 27.04. do 16,00 sati kod Mirze Šakote, tel. +38761/851-586 , E-mail: mirza.sakota@gmail.com ili kod Belmir Miskića, tel. +38762117516, E-mail: belmir.miskic@hotmail.com . Sudije na prvenstvu su: Glavni sudija: NA Dino Marković, NA Belmir Miskić, NA Halim Hutinović i Mirza Šakota.
 4. Pansionske usluge učesnici mogu platiti gotovinski, žiralno ili kartično. U slučaju plaćanja putem računa potrebno je tražiti predračun;
 5. Pansion počinje sa večerom 27.04.2023.godine, a završava sa ručkom 30.04.2023.godine;
 6. Dolazak učesnika predviđen je 27.04.2023. do 16,00 sati. Svećano otvaranje je u 16,30 sati, a prvo kolo počinje u 17:00 sati u sportskoj sali OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj;
 7. Šahovski klubovi osiguravaju za svoje učesnike šahovske garniture i ispravne šahovske satove;
 8. Pravo nastupa imaju neregistrirani kadeti i juniori s prebivalištem u FBiH, kao i kadeti i juniori registrirani u ŠS Kantona-Klubova ŠSFBiH;
 9. Raspored kola, satnica i druge pojedinosti biće regulisane Turnirskim pravilnikom;
 10. Prvenstvo će se odvijati prvog dana u sportskoj sali OŠ „Huso Hodžić“, Tešanj. Drugi i treći dan prvenstvo će se odvijati u Motelu „Plavi“, Jelah, a posljednji dan i proglašenje pobjednika će se odvijati u sportskoj sali OŠ „Huso Hodžić“ Tešanj. Zatvaranje prvenstva i dodjela priznanja obavit će se 30.04.2023.godine odmah poslije zadnjeg kola. 29.04.2023. godine (subota) bit će organizovana posjeta znamenitosti Tešnja za učesnike turnira od 15,00 sati;
 11. Pobjednici po kategorijama osvajaju titule prvaka ŠSFBiH. Po tri prvoplasirana iz svake grupe ostvaruju pravo učešća na prvenstvu BiH. Pobjednici osvajaju pehar, medalje i diplome ŠSFBiH, dok drugo i treće plasirani medalje i diplome;
 12. Kotizacija za učešće na prvenstvu iznosi 20,00 KM po učesniku. Uplata gotovinom prije početka prvog kola ili putem računa ŠD „Tešanj“ na br: ­­1414155320006183, BBI dd Sarajevo Banka uz predočenje primjerka uplate. Svaki učesnik dužan je glavnom sudiji predočiti jedan od dokumenata sa datumom rođenja (rodni list, lična karta, đačka ili zdravstvena knjižica) kao dokaz o godini rođenja;
 13. Direktor prvenstva je gdin Sead Hafizović, tel. 061/267-216.

E-mail: sead.hafizovic@gmail.com

Predsjednik UO ŠSFBiH:
Koso Ekrem

Raspis u PDF-u možete preuzeti OVDJE