RASPIS 24. MEĐUNARODNOG OTVORENOG ŠAHOVSKOG TURNIRA “ZENICA 2022”

Raspisi turnira


 

1.     24. međunarodni otvoreni šahovski turnir “ZENICA 2022.”, će se održati u Restoranu „Tapas“  kod Pravoslavne crkve u Zenici, u vremenu od 12. – 13.11.2022. godine;

2.      Organizator je Šahovski klub „Preporod“, iz Zenice, a domaćin je Restoran „Tapas“  u Zenici;

3.      Dolazak učesnika predviđen je 12.11.2022. do 10,30 sati. Ceremonijal otvaranja prvenstva u 10,30 sati, a prvo kolo istog dana u 11,00 sati;

4.      Osim velemajstora i internacionalnih majstora, ostali igrači su obavezni donijeti ispravan šahovski sat i šahovsku garnituru. Igrači su obavezni izvršiti prijavu učešća najkasnije do 11.11.2022.godine do 10,00 sati na tel.061/987-469 Halim Hutinović ili mail: h.hutinovic@live.com;

5.      Pravo učestvovanja: Igrači/ce iz zemlje i inostranstva.Prednost imaju igrači sa titulama i većim rejtingom;

6.      Igraće se Švicarski sistem od sedam kola, a tempo igre je 30 minuta po igraču za cijelu partiju. Raspored kola i ostale pojedinosti biće regulisane Turnirskim pravilnikom. Zatvaranje turnira odmah poslije završenog posljednjeg kola;

7.      Turnir će se rejtingovati kod FIDE;

8.      A) Nagradni fond u ukupnom iznosu od 2.190,00 KM raspoređen je kako slijedi:

     1. nagrada seniori                  400,00

     2. nagrada        ”                    300,00

     3. nagrada        ”                    200,00

     4. nagrada        ”                    100,00

     5. nagrada        ”                      90,00

     6. nagrada        ”                      80,00

     7. nagrada        ”                      70,00

            8. nagrada        ”                      60,00

     9. nagrada        ”                      50,00

   10. nagrada        ”                      40,00

 

B)    Nagradni fond za igračice je sljedeći: 

     1. nagrada seniorke               100,00

     2. nagrada        ”                      70,00

     3. nagrada        ”                      50,00

C)    Nagradni fond za igrače rejtinga od 0 do 1900

1. 100,00 KM

2.   70,00 KM

3.   50,00 KM

             D) Igrači rejtinga od 1901 do 2150

1. 100,00 KM

2.   70,00 KM

3.   50,00 KM

E) Nagrade za kadete/kadetkinje 2004 godište i mlađi

1.   70,00 KM

2.   40,00 KM

3.   30,00 KM

 

Osvojene nagrade za igraće koji se nalaze na rejting listi Bosne i Hercegovine se isplaćuju na njihove bankovne račune u roku od 5 dana po završetku turnira.

U slučaju osvajanja nagrade po dva osnova, igraču se isplaćuje nagrada po onom osnovu čija je nominalna vrijednost veća, a ukoliko su jednake isplaćuje mu se redovna nagrada.

9.      Kotizacija za učešće iznosi 20,00 KM po učesniku za seniore i 10,00 KM za kadete. Uplata prije početka prvog kola.Kotizaciju ne plaćaju velemajstori i internacionalni majstori;

10.  Direktor turnira je gdin Vedad Šestić, dipl.ing.arh.;

11.  Glavni sudija turnira je gdin Ćerim Fahrudin, IA, pomoćni sudija gdin Hutinović Halim, DA;

12.  Preporučeni smještaj:

           „AVANTI“ noćenje u jednokrevetnoj sobi 35,00 KM, dvokrevetnoj 60,00 KM i trokrevetnoj 75,00 KM.Kontakt tel: 061/186-373

          Hostel „Imran“ – kontakt telefon: 032/ 830-610

          Hostel T&M – kontakt telefon: 032/ 245-300

 

 

 

                                                                                       Predsjednik UO Kluba

                                                                                    Mugdin Musić, dipl.politolog