RASPIS Grand Prix USK-a 2024

bitno Raspisi turnira

GrandPrix USK-a 2024 u šahu se sastoji od 11 povezanih turnira, koji se igraju svaki mjesec po jedan turnir.

Prvi turnir,turnir za februar, planiran je na dan 18.02.2024.godine.Slijedi Raspis turnira:

ORGANIZATOR TURNIRA: Šahovski savez USK-a.

VRIJEME I MJESTO: 18.02. 2024. godine (nedjelja) u 11,00 sati, prostorije Centra za kulturu i turizam Cazin.

PRAVO NASTUPA: Pravo nastupa na turnirima imaju svi igrači koji su članovi kluba-klubova, koji pripadaju Šahovskom savezu USK-a,odnosno igrači koji imaju CIPS iz bilo koje općine sa USK-a.Pravo nastupa imaju i igrači bez rejtinga.

TEMPO IGRE:5 minuta za svaku partiju uz dodatak od 5 sec po svakom potezu.Primjenjivat će se   pravila FIDE za brzopotezni šah.

SUDIJE TURNIRA:NA Irfan Karabegović i NA Husnija Abdić.Prijave za turnir možete slati na tel. 062/649-451. putem Vibera, WhatsAppa, e-maila, Messengera,ili pozivom na broj.

 

SISTEM TAKMIČENJA I PRAVILA IGRE:

Igrat će se 9 kola po Švicarskom sistemu, uz kompjutersko parovanje. Turnir će se rejtingovati za internu kantonalnu rapid rejting listu, na način da će se svakom igraču, koji prvi put igra turnir, upisati blitz rejting kod FIDE (ukoliko ga ima). Po završetku pojedinačnog turnira će se vršiti ručno unošenje promjena rejtinga, što će predstavljati blitz rejting listu USK-a, koji će važiti za ligu.Ukoliko igrač nema rejting, izaći će na rejting listi putem perfomansa kojeg ostvari na pojedinačnom mjesečnom turniru.

 

UPISNINA:Upisnina za ovaj turnir iznosi 5,0 KM ili 50,0 KM za sve turnire.Sredstva prikupljena od upisnine za ovaj i za 10 narednih turnira,činit će ukupni nagradni fond.Nagradni fond od kotizacija za svih 11 turnira,umanjen za 20% tih sredstava koja ostaju na računu ŠS USK-a,srazmjerno će biti podjeljen u decembru 2024.godine na prvih pet mjesta,odnosno na prvih 5(pet)najuspješnijih igrača.

 

Dakle,nagrade su kumulativne i ne isplaćuju se nakon svakog turnira. Osvojeni bodovi sa pojedinačnih turnira se sabiraju, a pobjednik GrandPRIX Lige USK-a je igrač koji sakupi najviše turnirskih-bodova. Turnirski-bodovi se dobijaju prema osvojenom mjestu na pojedinačnom mjesečnom turniru. Maksimalan učinak je 240 turnir-bodova.

 

  • Prvo mjesto                 20 bodova
  • Drugo mjesto              18 bodova
  • Treće mjesto                16 bodova
  • Četvrto mjesto             14 bodova
  • Peto mjesto                  12 bodova
  • Šesto mjesto                10 bodova
  • Sedmo mjesto               8 bodova
  • Osmo mjesto                6 bodova
  • Deveto mjesto              4 boda
  • Deseto mjesto              2 boda

 

Igrač koji nakon odigranih 11 turnira sakupi najviše bodova je pobjednik GrandPrix USK-a za 2024. godinu. Ukoliko dva ili više igrača sakupe isti broj turnirskih-bodova, odlučuje broj bodova po pojedinačnim mjesečnim turnirima, zbog čega je obavezno da svaki pojedinačni mjesečni turnir ima 9 kola i Švicarski sistem, kako bi broj bodova po pojedinačnim turnirima bio uporediv, u slučaju istog broja turnir-bodova i diobe mjesta. Ukoliko je i on isti, sljedeći kriterij je veći broj osvojenih prvih mjesta na pojedinačnim turnirima. Ukoliko igrači koji dijele mjesto, nemaju nijedno prvo mjesto sa pojedinačnog turnira, po dodatnom kriteriju, prednost ima igrač koji je osvojio više boljih plasmana na pojedinačnim turnirima.

NAPOMENA:Učesnici turnira su dužni na turniru posjedovati šahovsku ploču standardnih dimenzija i ispravan digitalni šahovski sat.

Molimo igrače za blagovremene prijave.Organizator zadržava pravo dopune Raspisa turnira.

Sve informacije na broj:

062 649-451 Irfan Karabegović,direktor turnira.

Br:UO-09/24

U Cazinu,dana:12.02.2024.godine.

Organizator:

ŠAHOVSKI SAVEZ USK-a