RASPIS SEMINARA ZA ŠAHOVSKE SUDIJE

Raspisi turnira

U organizaciji Šahovskog saveza Federacije BiH i tehničkoj organizaciji Sportsko društvo „Bosona“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine/Šahovskog kluba “Magnus” Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Šahovski klub Velemajstor Brčko, u vremenu od 12.04 do 14.04.2024. godine održat će se seminar za šahovske sudije svih nivoa (klupski, županijski/kantonalni/regionalni, savezni/državni).

Pravo učešća i pristupanja ispitima imaju sve zainteresirane sudije, kao i šahovski radnici i ljubitelji koji žele napredovati u sudijskom pozivu.

 

Predavaći na seminaru će biti:

Miralem Mirza međunarodni sudija
Bojan Zindašek međunarodni sudija
Muharem Višnjić državni sudija

 

Ispitna komisija će se oformiti od navedenih predavača.

 

Program seminara:
– tematska predavanja 12. 04.2024. (petak) 16.00-21.00
– svečano otvaranje 13. 04.2024. (subota) 10.00- 10.30
– tematska predavanja 13. 04.2024. (subota) 10.30-22,00
– tematska predavanja 14. 04.2024. (nedelja) 09.00-16,00
– pismeni dio ispita 14. 04.2024. (nedelja) 17.00-18,30
– usmeni dio ispita 14. 04.2024. (nedelja) 18.30-19,30
– svečano zatvaranje seminara 14. 04.2024. (nedelja) 19.30-20,00

 

Na seminaru će, pored tema po Pravilniku sudijske organizaciju BiH (Statut ŠU BiH, Pravila šahovske igre, vrste i organizacija takmičenja, turnirski sistemi, pravilnika FIDE o međunarodnim titulama i rejting sistemu, i dr.) biti upriličena i obuka rada u Swiss Manageru (parovanje po Švicarskom sistemu), te obuka za programiranja raznih vrsta elektronskih satova.

 

Kotizacije za učešće na seminaru i pristupanja ispitu su:

– za rang klupskog sudije 50,00 KM
– za rang kantonalnog/ županijskog/regionalnog sudije 100,00 KM
– za rang državnog/saveznog sudije 150,00 KM

 

Pravo učešća na seminaru imaju i sve registrirane sudije, koji ne žele pristupiti ispitnom dijelu. Kotizacija za njihovo učešće je 50,00 KM (što uključuje i dobivanje knjige pravila).

 

Kotizacija se uplaćuje na transakcioni račun Sportsko društvo „Bosona“ Brčko distrikt Bosne i Hercegovine broj: Ž.R.: 1863010310119980.

 

Seminar će se održati u Prostorijama BzK „Preporod“ Islahijet br.2 Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

 

Smještaj:

Organizator preporučuje za učesnike smještaj u hotelu „Divanhana“  Kučukalića br.2,Brčko distrikt BiH.

Hotel nudi mogućnost smještaja sa doručkom po cijeni od 60,00 KM.

Rezervacija smještaja je na e-mail: divanhanahotel@gmail.com ili na tel: +387 61 946 649, sa naznakom „Šahovski kamp“

 

Kontakt osobe za informacije i prijavu na seminar:

Mirza Miralem (tel. 061 232 842),

Amir Sinanović (060 30 53 680) mail: bosonabrcko@gmail.com

Sandro Mikanović tel. 065 446 328 mail: skvelemajstor@gmail.com

 

Napomena: Organizatori zadržavaju pravo na izmjenu programa u slučaju potrebe.