Izvještaj o plaćenoj sudijskoj taksi za 2024. godinu

bitno Novosti

Sudijsku taksu, u svrhu delegeiranja sudaca na službenim takmičenjima, za 2024. godinu platile su sljedeće sudije:

RB Prezime i ime: Puni naziv titule: Skraćeni naziv titule:
1. Budimir Boris Međunarodni sudija IA
2. Čengić Šemsudin Međunarodni sudija IA
3. Miralem Mirza Međunarodni sudija IA
4. Miskić Sejfudin Međunarodni sudija IA
5. Obuća Bajro Međunarodni sudija IA
6. Sušić Nihad Međunarodni sudija IA
7. Duraković Edhem FIDE sudija FA
8. Pleh Semir FIDE sudija FA
9. Abdić Husnija Državni sudija NA
10. Avdić Ramiz Državni sudija NA
11. Hutinović Halim Državni sudija NA
12. Karabegović Irfan Državni sudija NA
13. Korjenić Ešef Državni sudija NA
14. Mahmutbegović Nadina Državni sudija NA
15. Mešić Almir Državni sudija NA
16. Miskić Belmir Državni sudija NA
17. Obarčanin Nijaz Državni sudija NA
18. Ohran Nihad Državni sudija NA
19. Višnjić Muharem Državni sudija NA
20. Dizdarević Zajim Kantonalni sudija NA
21. Faćić Omer Kantonalni sudija NA
22. Kurbašić Mirsad Kantonalni sudija NA
23. Softić Kaim Kantonalni sudija NA

Link možete pogledati u PDF formatu klikom OVDJE

Predsjednik sudijske komisije ŠSFBiH

Miralem Mirza