TRENUTNI POREDAK 1. GRAND PRIX SERIJE “MINI” TURNIRA U ŠAHU – INGSMA 2024, POSLIJE ODIGRANOG 2. “MINI” TURNIRA (04.05.2024. godine)

Novosti

NAGRADE (preliminarno), 1. GRAND PRIX SERIJE “MINI” TURNIRA U ŠAHU – INGSMA 2024,
POSLIJE ODIGRANOG 2. “MINI” TURNIRA (04.05.2024. godine)