RASPIS 1. GRAND PRIX CHESS CUP – INGSMA 2024/2025

bitno Raspisi turnira

Organizator: Udruženje Šahovski klub “INGSMA” Goražde

Mjesto i vrijeme odigravanja: Goražde, Hotel Behar, ulica Trg branilaca b.b.,
1. TURNIR, 07.07.2024. godine – BLITZ 3+2, 2. TURNIR, 18.08.2024. godine – RAPID 10+5,
3. TURNIR, 29.09.2024. godine – BLITZ 3+2, 4. TURNIR, 06.10.2024. godine – RAPID 10+5,
5. TURNIR, 17.11.2024. godine – BLITZ 3+2, 6. TURNIR, 08.12.2024. godine – RAPID 10+5,
7. TURNIR, 16.02.2025. godine – BLITZ 3+2, 8. TURNIR, 23.03.2025. godine – RAPID 10+5,
9. TURNIR, 30.03.2025. godine – BLITZ 3+2, 10. TURNIR, 06.04.2025. godine – RAPID 10+5,
11. TURNIR, 18.05.2025. godine – BLITZ 3+2, 12. TURNIR, 25.05.2025. godine – RAPID 10+5

Pravo nastupa: Šahistkinje/šahisti iz zemlje i inostranstva sa ili bez FIDE rejtinga
Sistem natjecanja: KVALIFIKACIONI TURNIRI (Od 1. TURNIR do 10. TURNIR) – Švicarac 9 kola.

Prvih 10 šahistkinja/šahista poslije 10. TURNIR-a prema GENERALNOM PORETKU, kvalificiraju se za FINALNE TURNIRE !!!
FINALNI TURNIRI (Od 11. TURNIR do 12. TURNIR) – Berger 9 kola:
Prvih 10 šahistkinja/šahista igraju 11. TURNIR i 12. TURNIR !!!

NAPOMENA: Svaki pojedinačni TURNIR će se prijaviti za FIDE rejting listu !!!

Kotizacija: 3 KM po turniru ili 15 KM za sve turnire za šahiste > 18 godina starosti,
te 0 KM za šahistkinje i šahiste ≤ 18 godina starosti

 

Pravila GRAND PRIXCHESS CUP
Osvojeni bodovi sa pojedinačnih TURNIRA-a se sabiraju, a dodjeljuju se na sljedeći način:
TURNIR – RAPID 10+5
1. mjesto = 40 bodova, 2. mjesto = 30 bodova, 3. mjesto = 20 bodova,
4. mjesto = 12 bodova, 5. mjesto = 8 bodova, 6. mjesto = 6 bodova,
7. mjesto = 4 boda, te 8. mjesto = 2 boda.

TURNIR – BLITZ 3+2
1. mjesto = 20 bodova, 2. mjesto = 15 bodova, 3. mjesto = 10 bodova,
4. mjesto = 6 bodova, 5. mjesto = 4 boda, 6. mjesto = 3 boda,
7. mjesto = 2 boda, te 8. mjesto = 1 bod.

Ukoliko dvije/dva ili više šahistkinja/šahista sakupe isti broj bodova po pojedinačnim turnirima, sljedeći kriterij je veći broj osvojenih prvih mjesta na TURNIR – RAPID 10+5, pa onda broj osvojenih prvih mjesta na TURNIR – BLITZ 3+2, a ukoliko šahistkinja/šahista, koji djele mjesto, nemaju nijedno prvo mjesto sa pojedinačnog turnira, po dodatnom kriteriju, prednost ima šahistkinja/šahista, koji je osvojila/osvojio više boljih plasmana na pojedinačnim TURNIR – RAPID 10+5, pa onda više boljih plasmana na pojedinačnim TURNIR – BLITZ 3+2

Turnirski program: Zbog tehničke organizacije turnira, “OBAVEZNA” je prijava šahistkinja/šahista 48 h prije početka svakog TURNIR-a, putem sudije turnira: mob. +387 61 314 193 NA Ervin Smajić

NAPOMENA: Organizator zadrţava pravo malih izmjena, ako za istima bude potrebe !!!

 

Nagrade: Nagradni fond: 5.200,00 KM.
1. Redovne nagrade:
1. MJESTO 2. MJESTO 3. MJESTO 4. MJESTO 5. MJESTO 6. MJESTO
1.200,00 KM 850,00 KM 600,00 KM 400,00 KM 300,00 KM 200,00 KM
2. Prva specijalna nagrada – najbolje plasirani šahista rejtinga (veći RAPID/BLITZ 2101-2300):
1. MJESTO 2. MJESTO 3. MJESTO
200,00 KM
* Ako sudjeluje 3 šahista
150,00 KM
* Ako sudjeluje 6 šahista
100,00 KM
* Ako sudjeluje 9 šahista
3. Druga specijalna nagrada – najbolje plasirani šahista rejtinga (veći RAPID/BLITZ 1901-2100):
1. MJESTO 2. MJESTO 3. MJESTO
100,00 KM
* Ako sudjeluje 3 šahista
70,00 KM
* Ako sudjeluje 6 šahista
50,00 KM
* Ako sudjeluje 9 šahista
4. Treća specijalna nagrada – najbolje plasirani šahista rejtinga (veći RAPID/BLITZ 0-1900):
1. MJESTO 2. MJESTO 3. MJESTO
70,00 KM
* Ako sudjeluje 3 šahista
50,00 KM
* Ako sudjeluje 6 šahista
30,00 KM
* Ako sudjeluje 9 šahista
5. Četvrta specijalna nagrada – najbolje plasirana šahistkinja:
1. MJESTO 2. MJESTO 3. MJESTO
150,00 KM
* Ako sudjeluje 3 šahistkinje
100,00 KM
* Ako sudjeluje 6 šahistkinja
70,00 KM
* Ako sudjeluje 9 šahistkinja
6. Peta specijalna nagrada – najbolje plasirani šahist U10:
1. MJESTO 2. MJESTO 3. MJESTO
70,00 KM
* Ako sudjeluje 3 šahista
50,00 KM
* Ako sudjeluje 6 šahista
30,00 KM
* Ako sudjeluje 9 šahista
7. Šesta specijalna nagrada – najbolje plasirani šahist U14:
1. MJESTO 2. MJESTO 3. MJESTO
70,00 KM
* Ako sudjeluje 3 šahista
50,00 KM
* Ako sudjeluje 6 šahista
30,00 KM
* Ako sudjeluje 9 šahista
8. Sedma specijalna nagrada – najbolje plasirani šahist U18:
1. MJESTO 2. MJESTO 3. MJESTO
70,00 KM
* Ako sudjeluje 3 šahista
50,00 KM
* Ako sudjeluje 6 šahista
30,00 KM
* Ako sudjeluje 9 šahista
9. Osma specijalna nagrada – najbolje plasirani šahist S65:
1. MJESTO
60,00 KM
* Ako sudjeluje 3 šahista

NAPOMENA:
1. Šahistkinja/šahist da bi osvojila/osvojio redovnu nagradu, mora učestvovati
na min. 5 kvalifikacionih turnira i oba finalna turnira !!!
2. Šahistkinja/šahist da bi osvojila/osvojio bilo koju specijalnu nagradu,
mora učestvovati na min. 7 kvalifikacionih turnira !!!
3. Nagrade šahistkinjama/šahistima će biti isplaćene putem transakcijskih računa !!!